uppdaterad 26.08.2014


RENOVERARKVÄLL MED TEMAT ENERGISPARMETODER I ÄLDRE HUS

Byggnadsvårdsföreningen Curatio rf fortsätter med de populära renoverarkvällarna. Nästa kväll har energi som tema och förverkligas den 28.8. kl. 18.00 på Björkfeldtas, Malmgatan 6, Pargas.

Under kvällen behandlas bl. a. följande frågor: Vilka åtgärder är kostnadseffektiva och både energi- och koldioxidsmarta? Hur minska energiförluster i äldre hus utan att orsaka nya skador i framtiden? Hurudana enkla lösningar finns det, som inte förstör husets arkitektur? Kan många små åtgärder, som man själv kan utföra, ge lika eller bättre resultat än en stor renovering? Vilka möjligheter ger förordningen om höjande av energiprestandan i samband med reparationsåtgärder och vilka är dess målsättningar?

 

Kvällens förelesare är Kurt Andersson, som jobbar med energieffektivitet i fastigheter samt Marianne Hemgård, som talar om förordningen och dess tolkningar. Diskussion.

 

Deltagaravgift: 5€ var ingår kaffe med tilltugg. Välkomna!


Europas kulturmiljödagar

Temat för Europas kulturmiljödagar (tidgare Dagarna för Europas byggnadsarv) är i år den osynliga miljön.

Vi firar dagarna med guidade promenader i Pargas och Dalsbruk, promenaden följer Curatios byggnadskulturstigar. Vi koncentrerar oss på vad vi kan läsa i vår miljö: historien, vardagsmiljön, samhällets utveckling. Byggnadskulturstigens häften finns till utdelning.

Pargas-promenaden är söndagen den 14 september med början kl. 14.00 på Björkfeldtas, Malmgatan 6 och tar i anspråk en dryg timme - sträckan är ca 2 km. Guide: John Björkman, som gjorde byggnadskultrstigen.

Dalsbruk-promenaden sker också söndagen 14.9. med början kl. 13.00 vid Masugnen, Malmvägen 2, 25900 Dalsbruk. Guide: museiintendent Hans Ginlund. Sträckan är ca 3 km och räcker 1-2 timmart. Som arrangör förutom Curatio rf Dalsbruks Museum

 


Reservdelsbank Mokullas nya öppettider:

må-fre kl. 9-17

lö        kl.10-13