uppdaterad 19.08.2014


RENOVERARKVÄLL MED TEMAT ENERGISPARMETODER I ÄLDRE HUS

Byggnadsvårdsföreningen Curatio rf fortsätter med de populära renoverarkvällarna. Nästa kväll har energi som tema och förverkligas den 28.8. kl. 18.00 på Björkfeldtas, Malmgatan 6, Pargas.

Under kvällen behandlas bl. a. följande frågor: Vilka åtgärder är kostnadseffektiva och både energi- och koldioxidsmarta? Hur minska energiförluster i äldre hus utan att orsaka nya skador i framtiden? Hurudana enkla lösningar finns det, som inte förstör husets arkitektur? Kan många små åtgärder, som man själv kan utföra, ge lika eller bättre resultat än en stor renovering? Vilka möjligheter ger förordningen om höjande av energiprestandan i samband med reparationsåtgärder och vilka är dess målsättningar?

 

Kvällens förelesare är Kurt Andersson, som jobbar med energieffektivitet i fastigheter samt Marianne Hemgård, som talar om förordningen och dess tolkningar. Diskussion.

 

Deltagaravgift: 5€ var ingår kaffe med tilltugg. Välkomna!


Kurser o verkstäder för interiörrestaurering i Pargas

Curatio byggnadsvårdförening i Åboland fr arrangerar inom ramen för projektet Stråket lever! praktiska byggnadsvårdsverkstäder för allmänheten. Som handledare i verkstäderna fungerar byggnadskonservatos Piritta Ernvall, om inte annat anges. Verkstäderna genomförs i Raskens, Malmgatan 6, Pargas. Kom med o lär dej ta hand om ditt hus!

Reparation av eldstad och avlägsnande av kajbo rökkanal

Tidpunkt: 22.-23.8.

Anmälningar senast 18.8

Läs mera här.


Reservdelsbank Mokullas nya öppettider:

må-fre kl. 9-17

lö        kl.10-13